Резистол (Resistol) - импрегнант (1 л)

Водни лакове, байц, импрегнанти » Arch

Резистол е ефективна и икономически изгодна защита на дървения материал. Resistol защитава дървесината срещу поражения от насекоми, термити и гниене, предизвикано от гъбички.
За повече информация, моля, прочетете следните брошури.