Повърхностни покрития от Masquelack

байцове, полиуретанови и нитроцелулозни лакове и грундове, катализатори, разредители и полиуретанова боя