Шкафове

Фирмата ни изработва дървени шкафове по поръчка.

Два дървени шкафа, изработени за църква Свети "Теодор Тирон", Стара Загора

Дървен шкаф дървен шкаф църковен